اگر بدون مشورت حركت مي كنيد، روي لبه تيغ هستيد، لطفا قبل از دیر‌شدن با ما تماس بگيري
این روزها قوانین کسب درآمد تغییر کرده و کسب و کارها با آگاهی حرکت میکنند . روشهای تبلیغاتی تغییر کردند. شیوه های بازایابی نوین ابداع شده اند. جذب و نگهداشت مشتری با شیوه های سنتی امکان پذیر نیست.

کسب و کارهای نوپا، کسب و کارهای سنتی را به چالش کشیده اند. این روزها قدرت در اطلاعات و دانش است و موفقیت با کسانی است که همسو با علم و دانش نوین، و با تکیه بر تجربه گذشتگان، خطرات کسب و کار خود را به حداقل میرسانند.

در این مسیر، روزانه کسب و کارهای زیادی از جریان رقابت خارج می شوند و کسب و کارهای جدیدی توسط جوانان و افراد خوش فکر و با همفکری مشاوران ایجاد می شود.

در کشورهای توسعه یافته تقريبا اغلب شركتهاي موفق مشاور دارند و بيش از ٩٠٪‏ از افراد موفق نيز منتور و يا مشاور شخصي دارند.
در ايران، افراد و شركت ها بعد از شكست به مشاور مراجعه ميكنند .

اگر شما بدون مشورت حركت ميكنيد، روي لبه تيغ هستيد

لطفا قبل از دیر شدن با ما تماس بگيريد